Spływy kajakowe Wieprza

Rzeka WIEPRZA

Spływy kajakowe na rzece Wieprza przeznaczone są zarówno dla doświadczonych kajakarzy, jak i dla tych początkujących. Szlak kajakowy na rzec Wieprza jest bardzo urozmaicony.

Rzeka w górnym i środkowym biegu jest bardzo dzika, niespokojna, z szybki nurtem, licznymi kamienistymi bystrzami w nurcie rzeki oraz przewróconymi drzewami zalegającymi w korycie rzeki.

Kajaki Wieprza

Rzeka w tych odcinkach głównie przebiega przez tereny leśne. Powoduje to, iż jest ona uciążliwa i miejscami trudna w przepłynięciu. Niemniej jednak to wszystko wynagradza malowniczy, dziki krajobraz wokół którego rozciąga się Wieprza.

Spływy kajakowe Wieprza

Dolny odcinek Wieprzy jest idealny dla początkujących kajakarzy.
Rzeka w tym odcinku jest bardzo spokojna, z wolnym nurtem i brakiem przeszkód, co powoduje, iż nie jest uciążliwa dla kajakarzy. Dla masowych spływów kajakowych polecany jest odcinek od Korzybia do Darłówka. Na zakończenie spływu istnieje możliwość dopłynięcia aż do samego morza, co stanowi rzadkość wśród okolicznych rzek.

Długość szlak wodnego: 133,40 km
Długość szlaku kajakowego: 98,00 km
Czas spływu: 5-6 dni
1. Trzebielino/Glewnik – Broczyna
 • Długość odcinka: 16,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Rozpoczęcie spływu rzeką Pokrzywną o długości 11 km, stanowiącą dopływ Wieprzy. Rzeka Pokrzywna to wąski strumień rzeczny, w okresie letnim miejscami bardzo płytki, z kamienistym dnem, z kilkoma przeszkodami w postaci połamanych konarów i drzew. Odcinek rzeką Pokrzywną jest łatwy oraz mało uciążliwy, przy ujściu dopływu do Wieprzy odcinek staje się trudniejszy oraz bardziej uciążliwy. Możliwość zakończenie spływu na polu biwakowym „Mnich”, bądź kontynuowania dalej trasy.

2. Broczyna – Kawka
 • Długość odcinka: 11,00 km,
 • Liczba przenosek stałych: 0.

Miejsce rozpoczęcia spływu z pola biwakowego „Mnich”. Odcinek bardzo malowniczy, przebiegający przez las, początkowo z wartkim nurtem. Odcinek dziki, z licznymi zwałkami, które utrudniają pokonanie szlaku. Drzewa rosnące blisko brzegu zanurzające swe konary i gałęzie w wodzie zmuszają kajakarzy do precyzyjnego manewrowania wśród nich i omijania napotkanych przeszkód. Po drodze napotykamy świeżo odrestaurowany betonowy most drogowy w miejscowości Biesowiczki. Na balustradach mostu znajdują się historyczne herby- herb Pomorza oraz herb von Zizewitz. Przed samą Kawka rzeka staje się leniwa, rozciąga się, a przy brzegach pojawia się gęsta trzcina. Rzeka w tym miejscu jest bardzo głęboka. Zakończenie spływu przed mostem drewnianym w m. Kawka. Można tutaj odpocząć w murowanej wiacie edukacyjno- dydaktycznej Nadleśnictwa Warcino oraz kontynuować dalej spływ.

3. Kawka – Kępice
 • Długość odcinka: 9,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 2.

Wieprza Kajaki wypożyczalnia

Miejsce rozpoczęcia spływu z pola biwakowego „Kawka”. Szlak kajakowy z wartkim nurtem oraz w przeważającej części odcinki o spokojnej wodzie, co związane jest głównie z rozlewiskami powstałymi przed elektrowniami wodnymi. Po przepłynięciu niecałego 1 km napotykamy na szlaku pierwszą przeszkodę jaką jest elektrownia wodna w Biesowicach. W tym miejscu należy dokonać przenoski kajaków prawą stroną. Elektrownia ta jest najstarszą elektrownią na rzece Wieprzy, która została uruchomiona w 1905 roku. Istnieje możliwość zwiedzania elektrowni od pon. do sob. w godz. 10:00-15:00, bądź po wcześniejszym uzgodnieniu. Od elektrowni szlak prowadzi przez malowniczy las. Przed kolejną przenoską, którą stanowi elektrownia wodna w Kępce rozpościera się szerokie rozlewisko. Przepłynięcie tego rozlewiska jest dosyć uciążliwe ze względu na stojącą wodę i dużą ilość glonów. Zanurzając wiosło już na głębokości 20 cm napotykamy mocno rozrośnięte glony, które utrudniają nam wiosłowanie. Przy elektrowni należy dokonać przenoski kajaków prawą stroną. Przed samym zakończeniem spływu napotkamy na drodze betonowy most drogowy w Kępicach. Zakończenie spływu następuje przed mostem drewnianym w Kępicach, za którym znajduje się elektrownia wodna.
Dla osób chętnych do kontynuowania spływu konieczne jest przeniesienie kajaków za elektrownię (ok. 500 m), w tym miejscu oferujemy możliwość transportu kajaków, ze względu na długość przenoski.

4.Kępice – Korzybie
 • Długość odcinka: 7,50 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

spływ kajakowy Wieprzą

Dla osób nocujących przy jeziorze Obłęskim istnieje możliwość rozpoczęcia spływu z tego jeziora i dopłynięcie strumykiem do rzeki Wieprzy. Dla pozostałych kajakarzy rozpoczęcie spływu zaczyna się za elektrownią wodną w Kępicach. Rzeka na tym odcinku rozciąga się wśród lasów oraz łąk. Jest to bardzo spokojny, ale i malowniczy odcinek. Na szlaku tym, po przepłynięciu 3 km mijamy drewniany most w Osieczkach, następnie most kolejowy linii Słupsk- Miastko. Zakończenie spływu następuje przed drewnianym starym mostem drogowym, który w chwili obecnej jest wyłączony z ruchu ze względu na jego zły stan techniczny.

5. Korzybie – Pomiłowo
 • Długość odcinka 14 km,
 • Liczba stałych przenosek: 1.

Spływ rozpoczyna się przy moście drewnianym w Korzybiu. Rzeka na tym odcinka zaczyna być leniwa, spokojna, a okolice są mało urozmaicone. Odcinek tej rzeki przepływa głównie wśród pól i łąk, a przy brzegu rozciągają się gęste trzciny. Po przepłynięciu niespełna 500 m napotykamy zmodernizowany betonowy most drogowy, który dawniej był mostem kolejowym. Przepływając 1 km mijamy dopływ Wieprzy – Bystrzenicę, następnie most na lokalnej drodze oraz ujście rzeki Renicy. Na szlaku napotykamy przepławkę dla ryb, gdzie należy przenieść kajaki prawą stroną. Zakończenie spływu następuje przy stawach rybnych w Pomiłowie, gdzie konieczna jest przenoska kajaków, w przypadku chęci dalszego kontynuowania spływu.

6. Pomiłowo – Chudaczewko/Mazów
 • Długość odcinka: 24,50 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Spływ rozpoczyna się za stawami rybnymi w Pomiłowie. Na tym odcinku od m. Tyn rozpoczyna się najbardziej malowniczy odcinek rzek Pomorza. Odcinek ten przebiega przez tereny leśne, pola i łąki. Rzeka zwęża się oraz posiada liczne zakola. Po drodze napotykamy most kolejowy i kładkę dla pieszych, most drogowy w Sławnie, most drogowy w Sławsku, drewniany most na drodze lokalnej, przyczółek starego mostu kolejowego oraz zatoczkę z drewnianym mostkiem. Zakończenie spływu następuję na moście drogowym w m. Chudaczewko.

7. Chudaczewko/Mazów – Darłówko
 • Długość odcinka: 27 km,
 • Liczba stałych przenosek: 1.

Rozpoczęcie spływu następuje przy moście drogowym w m. Chudaczewko. Rzeka do m. Kowalewice stanowi jeden z najbardziej malowniczych odcinków rzek Pomorza. Po drodze mijamy most drogowy w Starym Krakowie, w Kowalewicach, dwa betonowe mosty w Zielnowie oraz most drogowy w Darłowie. Ok. 2,50 km przed zakończeniem spływu natrafiamy na przenoskę w postaci jazu elektrowni w Darłowie. Rzeka w tym miejscu rozwidla się. Należy tutaj wybrać prawą odnogę Wieprzy. W tym miejscu można zakończyć spływ bądź wpłynąć na morze.
Ważne! Po przenosce, przed wpłynięciem do portu i wejściem na morze należy zadzwonić do Bosmanatu Portu Darłowo celem uzyskania zezwolenia na wpłynięcie (nr tel. 94 314 24 85).