Trzebielino/Glewnik- Broczyna

Trzebielino/ Glewnik – Broczyna

  • Długość odcinka: 16,00 km,
  • Liczba stałych przenosek: 0.

Rozpoczęcie spływu rzeką Pokrzywną o długości 11 km, stanowiącą dopływ Wieprzy. Rzeka Pokrzywna to wąski strumień rzeczny, w okresie letnim miejscami bardzo płytki, z kamienistym dnem, z kilkoma przeszkodami w postaci połamanych konarów i drzew. Odcinek rzeką Pokrzywną jest łatwy oraz mało uciążliwy, przy ujściu dopływu do Wieprzy odcinek staje się trudniejszy oraz bardziej uciążliwy. Możliwość zakończenia spływu na polu biwakowym „Mnich”, bądź kontynuowania dalej trasy.