Pomiłowo- Chudaczewko/Mazów

Pomiłowo – Chudaczewko/ Mazów

  • Długość odcinka: 24,50 km,
  • Liczba stałych przenosek: 0.

Spływ rozpoczyna się za stawami rybnymi w Pomiłowie. Na tym odcinku od m. Tyn rozpoczyna się najbardziej malowniczy odcinek rzek Pomorza. Odcinek ten przebiega przez tereny leśne, pola i łąki. Rzeka zwęża się oraz posiada liczne zakola. Po drodze napotykamy most kolejowy i kładkę dla pieszych, most drogowy w Sławnie, most drogowy w Sławsku, drewniany most na drodze lokalnej, przyczółek starego mostu kolejowego oraz zatoczkę z drewnianym mostkiem. Zakończenie spływu następuję na moście drogowym w m. Chudaczewko.