Słupia

Rzeka SŁUPIA

Szlak kajakowy zróżnicowany. Posiada odcinki bardzo trudne, górskie, ekstremalne tj. Rynna Sulęczyńska, która przeznaczona jest głównie dla doświadczonych kajakarzy oraz odcinki łatwe i nieuciążliwe, z którymi bez problemu poradzą sobie amatorzy szlaków kajakowych.

Galeria-Wieprzy-21Słupia jest jedną z piękniejszych rzek Pomorza. Dostarcza malownicze widoki ora zapewnia możliwość wypłynięcia bezpośrednio z źródła rzeki, czyli z jeziora Gowidlińskiego oraz dopłynięcia do samego Morza Bałtyckiego. Płynąc szlakiem Słupi przemierzamy liczne jeziora Pomorza oraz zbiorniki retencyjne utworzone na rzece. Rzeka posiada kilka odcinków skanalizowanych, które są uregulowane oraz fragmenty dzikie o szybkim nurcie, z licznymi powalonymi drzewami, kamienistymi bystrzami oraz wystającymi głazami.

Długość szlak wodnego: 152,50 km
Długość szlaku kajakowego: 133,20 km
Czas spływu: 7 dni
1. Gowidlino – Sulęczyno
 • Długość odcinka- 12,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 1.

Rozpoczęcie spływu następuje z jeziora Gowidlińskiego położonego przy m. Gowidlino, gdzie znajduje się przystań kajakowa. Jezioro Gowidlino. Trzymając się lewej strony brzegu dopłyniemy do zwężenia, w którym Słupia wypływa z jeziora. Rzeka staje się tutaj kręta, wąską i mocno zakrzewiona. Po przepłynięciu ok 3,5 km do wypływu rzeki z jeziora napotykamy pierwszą przeszkodę, przy której konieczne jest przeniesienie kajaków na odległość ok. 30 m. Przeszkodę stanowi betonowy most i młyn Amalka. Po przenosce rzeka staje się coraz bardziej wartka. Zakończenie spływu następuje na moście drogowym w Sulęczynie.

2. Sulęczyno – Most Parchowo-Bawernica
 • Długość odcinka- 10,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 2.

Spływ rozpoczyna się na moście drogowym w Sulęczynie. Od tego momentu rzeka staje się coraz bardziej wartka i nurt coraz bardziej przyśpiesza. Dodatkowo pojawiają się podwodne kamienie i głazy, które utrudniają spokojnie pokonanie szlaku. Słupia staje się coraz głębsza i wpada do malowniczego jeziora Węgorzyno. Aby kontynuować spływ szlakiem Słupi należy trzymać się prawej strony jeziora. Przy ujściu rzeki z jeziora zaczyna się odcinek, który dostarcza sporej dawki adrenaliny. Odcinek ten przeznaczony jest dla wprawionych kajakarzy. Rzeka ma tutaj charakter górski. W przypadku, gdy nie chcemy zmierzyć się z tym odcinkiem rzeki mamy możliwość przeniesienia kajaków prawą stroną. Spłynięcie tym odcinkiem dostarcza sporych wrażeń za sprawą szybkiego nurtu oraz pojawiających się kamienistych bystrzy oraz licznych głazów, które co chwila znoszą kajaki. Sulęczyńska rynna, to 300 m bystrze ze spadkiem przekraczającym 4%. Należy uważać na postawienie kajaka w poprzek, gdyż napór wody może rozerwać kajak. Na dalszym odcinku rzeki należy uważać na pale oraz zwalone drzewa, które skutecznie utrudniają swobodne przepłynięcie tego odcinka rzeki. Zakończenie spływu następuje na moście drogowym trasy Parchowo- Bawarnica.

3. Most Parchowo – Bawernica – Gostkowo
 • Długość odcinka- 19,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 2.

Rozpoczęcie spływu następuje przy moście na trasie Parchowo- Bawarnica, w miejscu w którym znajduje się przystań kajakowa. Początek spływu przebiega przez szeroką i głęboką Słupię, która wije się wśród łąk. Na odcinku tym Słupia wpada do jeziora Żukowskiego, które ma 2,8 km długości. Po przepłynięciu jeziora napotykamy prosty odcinek, na którym jest do pokonania przeszkoda w postaci jazu. W tym miejscu należy przenieść kajak prawą stroną na odległość ok. 50 m. Po zwodowaniu kajaków szlak wiedzie prostym odcinkiem, który doprowadzi do elektrowni Struga. Należy tutaj dokonać przetransportowania kajaków do pola biwakowego w Soszycy, ze względu na wyłączony odcinek ok. 2 km z pływania. Kontynuując spływ tym odcinkiem napotykamy granicę Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Rzeka na tym odcinku jest szeroka, z licznymi bystrzami, z fragmentami dzikimi, w których należy pokonać przewalone do koryta rzeki drzewa. Zakończenie spływu następuje na polu biwakowym „Gołębia Góra”.

4. Gołębia Góra (Gostkowo) – Konradowo
 • Długość odcinka- 15,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 2.

Spływ rozpoczyna się na przystani kajakowej „Gołębia Góra”, gdzie nieopodal po drugiej stronie rzeki znajduje się rezerwat przyrody „Gołębia Góra”. W rezerwacie tym można podziwiać rosnące 180- letnie sosny z rzadko spotykanym łuskowatym wzorem. Początkowo odcinek ten przebiega wśród lasów, by później wkroczyć na łąki. Na szlaku tym pojawia się próg wodny, a za nim szybki nurt oraz liczne bystrza. Należy tutaj zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przepływając przy moście w Osieczkach. Szybki nurt znosi tam kajaki na pale wystające z koryta rzeki. Po przekroczeniu tego mostu rzeka rozszerza się i snuje się wśród łąk. Na szlaku napotykamy 500 m kanał, który prowadzi do jeziora Głębokie o długości 3,2 km. Po prawej stronie tego jeziora znajduje się przystań kajakowa, a naokoło jeziora warta zobaczenia 12 km ścieżka przyrodnicza. Po przepłynięciu całego jeziora tj. ok 10 km od rozpoczęcia spływu napotykamy na elektrownię wodną w Gałąźni. Istnieje możliwość zakończenie tutaj spływu. W celu kontynuowania spływu niezbędne jest przetransportowanie kajaków na odległość ok. 7 km, ze względu na wyłączony odcinek z pływania. Odcinek ten jest wyłączony z pływania ze względu na niski poziom wody oraz porośnięcie drzewami i krzakami. Po przetransportowaniu kajaków rozpoczynam dalszy spływ przy elektrowni wodnej Gałąźnia Mała. Rzeka na tym odcinku staje się kręta i coraz bardziej malownicza. Na zakończenie spływu zostaje nam pokonanie zbiornika retencyjnego Konradowo, zwanego jeziorem Strzegomino o długości 5 km. Zakończenie spływu następuje przy elektrowni wodnej Konradowo.

5. Konradowo – Dębnica Kaszubska
 • Długość odcinka- 25,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 1.

Rozpoczęcie spływu następuje na elektrowni Konradowo, za zbiornikiem retencyjnym Konradowo. Początkowo spływ odbywa się kanałem wśród terenów leśnych. Dalej rzeka wpływa do jeziora Krzynia, które ma 3,5 km długości. Ponownie na tym odcinku wpływa się do kanału, który prowadzi do elektrowni Krzynia. Przed elektrownią należy przenieść kajaki lewą stroną na odległość ok. 150 m. Elektrownia Krzynia to ostatnia wodna na rzece Słupi. Rzeka w tym miejscu rozszerza się i wiedzie wśród łąk. Przed miejscem zakończenia spływu na polu biwakowym w Leśnym Dworze rzeka staje się szybsza, zwęża się, a miejscami pojawiają się bystrza.

6. Dębnica Kaszubska – Słupsk
 • Długość odcinka- 22,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Rozpoczęcie spływu na przystani kajakowej utworzonej przez Nadleśnictwo w Leśnym Dworze. Szlak na tym odcinku jest bardzo malowniczy. Przebiega na przemian wśród łąk i lasów. Na odcinku tym Słupia zasilana jest przez dopływ- rzekę Skotawę, Kamienną i Żelkową Wodę. Spokojny spływ utrudniają zalegające drzewa, gałęzie i konary drzew. Zwiększają one uciążliwość tego odcinka rzeki. Po przepłynięciu ok. 6 km na szlaku mijamy most Żelkówko- Lubuń, przy którym znajduje się dzikie pole biwakowe. Nieopodal tego miejsca swoje ujście w Słupi znajduje rzeka Bytowa. Od tego momentu rzeka staje się coraz bardziej trudna technicznie. Spokojnemu spłynięciu przeszkadzają wierzbowate zarośla, które przerastają koryto rzeki. Po ominięciu kolejnego mostu Kwakowo- Lubuń rzeka staje się spokojniejsza oraz mniej uciążliwa. Kolejny most na szlaku Krępa Słupska- Łosino wyznacza granicę parku krajobrazowego Doliny Słupi. Na tym odcinku na rzece uwidaczniają się starorzecza, przy brzegu rozciągają się łąki, a w oddali widać tereny leśne. Przed granicami Słupska mijamy na szlaku stalowy most zwany czołgowym. Zakończenie spływu następuje przy przystani kajakowej SOSIR.

7. Słupsk – Bydlino
 • Długość odcinka- 17,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Rozpoczęcie spływu za śluzą łososiową w miejscowości Słupsk. W miejscu tym znajduje się przepławka, która ułatwia łososiom wędrówkę na tarło. Spłynięcie rzeką przez Słupsk daje możliwość podziwiania części zabytków tego miasta bezpośrednio z kajaka m.in. Zamek Książąt Pomorskich, młyn zamkowy, Spichlerz Richtera, czy Basztę Czarownic. Nieopodal za drogowym mostem, przy którym mijamy siedzibę Powiatu Słupskiego znajduje się pomost umożliwiający podjęcie kajaków. Po opuszczeniu przez rzekę granic miasta Słupsk Słupia roztacza się wśród łąk. Na odcinku tym napotykamy kilka przewróconych, zalegających w korycie rzeki drzew. Rzeka na tym odcinku tworzy zakola oraz powoli zaczyna snuć się wśród lasów, które stanowią bory sosnowe i mieszane. Jest to bardzo malowniczy odcinek rzeki Słupia. Zakończenie spływu na kładce Machowino- Bydlino bądź po przepłynięciu 1 km od tego miejsca na przystani kajakowej w Bydlinie.

8. Bydlino – Ustka
 • Długość odcinka- 18,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Rozpoczęcie spływu na kładce Machowino- Bydlino, bądź 1 km dalej na przystani kajakowej Bydlino. Rzeka na tym odcinku przepływa wśród łąk. Nurt jest bardzo spokojny, co pozwala na pełne zrelaksowanie się. Rzeka w tym rejonie jest bardzo czysta, o czym świadczą duże ilości narybku łososia wędrownego, które znajdują się w wodzie. Płynąc tym odcinkiem mamy możliwość podziwiania piękna przyrody i lasów, które stanowią Rezerwat Przyrody „Buczyna nad Słupią”. Za miejscowością Wodnica rzeka rozciąga się wśród pól. Dogodnym miejscem na zakończenie spływu jest obszerny parking przed mostem drogowym w Ustce. Po przepłynięciu tego mostu, zakończenie spływu jest możliwe dopiero po wpłynięciu na morze, gdyż wyciągnięcie kajaka uniemożliwia wysokie i wybetonowane nadbrzeże.

Ważne! Dla osób chcących zakończyć spływ wpłynięciem na otwarte morze konieczne jest uzyskanie zgody na wejście od Bosmanatu Portu Ustka (nr telefonu: 59 857 814 44 30)