Skotawa

Rzeka SKOTAWA

Skotawa to rzeka idealna na 2-dniowy spływ. Stanowi ona prawy dopływ rzeki Słupi. Istnieje możliwość kontynuowania spływu rzeką Słupią i wpłynięcie kajakiem na otwarte morze (dodatkowe 3 dni spływu).

Wieprza 7Spłynięcie szlakiem kajakowym Skotawą dostarcza sporej dawki emocji. Jest to szlak miejscami dosyć trudny oraz uciążliwy na całym odcinku, ze względu na liczne zakręty, wąskie koryto, przewalone drzewa oraz szybki nurt. Polecany osobom z doświadczeniem, gdyż szlak ten wymaga sporych umiejętności kierowania kajakiem, siły oraz wytrwałości.

Na rzece występują dwie długie i uciążliwe przenoski. Skotawa jest również rzeką trudnodostępną, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, z których można rozpocząć spływ (m.in. Jamrzyno, Dębnica Kaszubska, Skarszew Dolny).

Długość szlak wodnego: 49,00 km
Długość szlaku kajakowego: 33,00 km
Czas spływu: 2 dni
1. Jawory – Starniczki
  • Długość odcinka: 20,00 km,
  • Liczba stałych przenosek: 1.

Rozpoczęcie spływu następuje na betonowym moście Budowo- Jawory. Rzeka na tym odcinku przebiega zarówno wśród terenów leśnych, jak i przez łąki. Na szlaku spotkamy liczne powalone drzewa oraz konary zanurzone w korycie rzeki, które skutecznie utrudniają spokojne przepłynięcie tego odcinka. Wąskie koryto rzeki, szybki nurt, liczne zakręty oraz występujące progi wodne niejednokrotnie powodują wywrócenie kajaków. Po przepłynięciu ok. 13 km napotykamy pierwszą przeszkodę, którą stanowi jaz na rzece. Konieczne jest tutaj przeniesienia kajaków lewą stroną rzeki. Zakończenie spływu następuje przy stawach hodowlanych w miejscowości Starniczki. W przypadku chęci kontynuowania spływu konieczne jest przeniesienie kajaków lewą stroną, aby ominąć jaz na rzece.

2. Starniczki – Most drogowy Lubuń – Żelkowo
  • Długość odcinka: 13,00 km,
  • Liczba stałych przenosek: 1.

Spływ rozpoczynamy przy stawach hodowlanych w m. Starniczki. Wodowanie kajaków za jazem na rzece. Na odcinku tym napotykamy 2 długie przenoski, które znacznie zwiększają uciążliwość spływu. Pierwsza przenoska występuje w miejscowości Dębnica Kaszubska przy zakładzie przemysłowym, natomiast druga w miejscowości Skarszew Dolny, przy elektrowni wodnej. Rzeka na tym odcinku jest trudna technicznie. Zalegające drzewa w korycie rzeki, wąskie koryto oraz występujące bystrza powodują, iż od kajakarzy wymaga się sprytu, siły i wytrwałości. Zakończenie spływu może nastąpić na elektrowni wodnej w Skarszewie Dolnym, tj. po przepłynięciu ok. 10 km od miejsca rozpoczęcia spływu, bądź po przepłynięciu ok. 4 km od przenoski- na moście drogowym Lubuń- Żelkówko. Dla osób chętnych istnieje możliwość kontynuowania spływu rzeką Słupią.