Słupsk- Bydlino

Słupsk – Bydlino

  • Długość odcinka- 17,00 km,
  • Liczba stałych przenosek: 0.

Rozpoczęcie spływu za śluzą łososiową w miejscowości Słupsk. W miejscu tym znajduje się przepławka, która ułatwia łososiom wędrówkę na tarło. Spłynięcie rzeką przez Słupsk daje możliwość podziwiania części zabytków tego miasta bezpośrednio z kajaka m.in. Zamek Książąt Pomorskich, młyn zamkowy, Spichlerz Richtera, czy Basztę Czarownic. Nieopodal za drogowym mostem, przy którym mijamy siedzibę Powiatu Słupskiego znajduje się pomost umożliwiający podjęcie kajaków. Po opuszczeniu przez rzekę granic miasta Słupsk Słupia roztacza się wśród łąk. Na odcinku tym napotykamy kilka przewróconych, zalegających w korycie rzeki drzew. Rzeka na tym odcinku tworzy zakola oraz powoli zaczyna snuć się wśród lasów, które stanowią bory sosnowe i mieszane. Jest to bardzo malowniczy odcinek rzeki Słupia. Zakończenie spływu na kładce Machowino- Bydlino bądź po przepłynięciu 1 km od tego miejsca na przystani kajakowej w Bydlinie.