Brda

Rzeka BRDA

Przepiękny szlak kajakowy, łatwy oraz mało uciążliwy w dolnym biegu, średnio uciążliwy w górnym i środkowym biegu. Posiada odcinki przeznaczone zarówno dla początkujących kajakarzy, jak i takie, którymi nie pogardzą doświadczeni kajakarze.

Wieprza spływSzlak kajakowy na rzece Brdzie zaliczany jest do jednego z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce. Jest szlakiem niezwykle urozmaiconym, przepływającym przez wiele jezior, zahaczającym o rezerwaty przyrody oraz inne osobliwości przyrody. Rzeka meandruje wśród terenów leśnych, łąk i pól, a miejscami również wśród zabudowań.

Spływając rzeką Brdą możemy wybrać odcinki w górnym bądź środkowym jej biegu, które zaskoczą nas ilością przeszkód w postaci zwałek, zanurzonych głazów z licznymi bystrzami kamienistymi, albo spłynąć spokojnymi odcinkami, gdzie przepływa się głównie przez jeziora. Warto pamiętać, że spływanie przez jeziora niejednokrotnie będzie bardziej monotonne oraz wyczerpujące, aniżeli płynięcie z nurtem rzeki.

Przy szlaku znajduje się bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura, więc bez problemu znajdziemy miejsce noclegowe na polach namiotowych bądź w agroturystykach.

Szlak ten jest mocno oblegany, co powoduje, iż na rzece widoczne są negatywne efekty masowej turystyki. Dlatego też szlak ten odradzany jest osobom, które potrzebują osamotnienia oraz poszukują możliwości podziwiania piękna dziewiczej przyrody.

Długość szlak wodnego: 245,00 km
Długość szlaku kajakowego: 233,00 km
Czas spływu: 10 dni
1. Świeszyno – Stara Brda
 • Długość odcinka: 16,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 2.

Rozpoczęcie spływu kajakowego nad jeziorem Pietrzykowskim Dużym, zwanym jeziorem Głębokim. Na odcinku tym rzeka przepływa przez malowniczy krajobraz lasów oraz łąk. Jest to odcinek o średnim stopniu trudności. Na szlaku pojawiają się zwałki oraz kamieniste bystrza, które nie stwarzają większego problemu przy spływaniu. Ponadto na odcinku tym przy niskim stanie wody w niektórych miejscach niezbędne jest holowanie kajaków. W miejscowości Stara Brda Pliska mamy do pokonania jaz na rzece. W miejscu tym konieczna jest przenoska kajaków. Zakończenie spływu następuje przy moście w miejscowości Stara Brda Pliska.

2. Stara Brda – Nowa Brda
 • Długość odcinka: 14,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Spływ rozpoczynamy przy moście w miejscowości Stara Brda. Rzeka na tym odcinku rozciąga się głównie wśród lasów, dzięki czemu dostarcza malownicze widoki okolicznej przyrody. Spływając Brda wije się tutaj leniwie. Na odcinku tym nie napotkamy większych przeszkód, jedynie kilka przewalonych drzew i gałęzi zanurzonych w korycie rzeki. Ponadto spływając zahaczamy o obszar Rezerwatu Przyrody „Bagnisko Niedźwiady”, w którym to ochronie podlega bór bagienny oraz zespół leśnych torfowisk. Zakończenie spływu następuje przy moście drogowym w miejscowości Nowa Brda.

3. Nowa Brda – Pakatulsko
 • Długość odcinka: 15,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Spływ rozpoczynamy przy moście w miejscowości Nowa Brda. Na trasie spływu napotykamy dwa dopływy Brdy- rzekę Modrę oraz Rudę. Rzeka na tym odcinku przebiega przez malowniczy leśny krajobraz. Odcinek ten pozbawiony jest praktycznie przeszkód. Rzeka płynie wartko i szeroko. Spływając tym odcinkiem natrafiamy na obszar Rezerwatu „Przytoń”, w którym Brda stanowi najbardziej uciążliwy odcinek na całej swojej długości. Przyczyną tego są liczne drzewa zalegające w korycie rzeki, które przeradzają szlak kajakowy. Odcinek ten ma ok. 4 km długości, ale jego przepłynięcie wyczerpuje nie jednego kajakarza. Przydają się tutaj umiejętności sprytnego manewrowania, zniżania się w kajaku pod przewróconymi drzewami, czy też przepychania kajaków przez zwalone drzewa. Płynąc tym odcinkiem wkraczamy również w Rezerwat Przyrody „Osiedle Kormoranów”. Zakończenie spływu następuje na moście drogowym na trasie Przechlewo- Pakatulsko- Rzeczenica.

4. Pakatulsko – Sąpolno
 • Długość odcinka: 23,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Rozpoczęcie spływu następuje na moście drogowym w miejscowości Pakatulsko. Odcinek ten prowadzi głównie przez jeziora, która zasila Brda. Po przepłynięciu krótkiego odcinka wpływamy do jeziora Szczytno, które rozciąga się wśród malowniczych lasów. Przepływając przez to jezioro należy trzymać się lewej strony jeziora i wpłynąć w przesmyk prowadzący do kolejnego akwenu tj. do jeziora Szczycienko. Przed wpłynięciem do przesmyku mijamy wyspę zamkową na jeziorze Szczytno. Po spłynięciu jeziorem Szczycienko po raz kolejny wpływamy do przemysku i podążając rzeką Brdą wpływamy do jeziora Końskiego. Po ominięciu tego jeziora rzeka płynie spokojnie, tworząc zakola wśród lasów. Pokonanie kompleksu jezior jest żmudne oraz pracochłonne, bardziej niż spływanie rzeką. Zakończenie spływu następuje w miejscowości Sąpolno, przy moście drogowym.

5. Sąpolno – Swornegacie
 • Długość odcinka: 18,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Wodowanie kajaków rozpoczynamy przy moście drogowym w miejscowości Sąpolno. Odcinek ten początkowo meandruje wzdłuż okolicznych pól i łąk, by następnie przybliżyć się do terenów leśnych. Płynąc tym szlakiem Brda wpływa do jeziora Charzykowskiego, zwanego Łukomie. Jest to drugi pod względem wielkości akwen w Borach Tucholskich. Przepływając przez to jezioro kierujemy się w lewą stronę, by 500- metrowym przesmykiem, nieopodal miejscowości Małe Swornegacie wpłynąć do jeziora Długiego. Jezioro to jak sama nazwa mówi jest bardzo długie. Dopływając do jego końca wpływamy szeroką cieśniną do jeziora Karasińskiego. Trzymając się lewego brzegu przypływamy do miejscowości Swornegacie, w której kończymy spływ tym odcinkiem. Odcinek ten ze względu na mnogość występujących jezior oraz ich długość jest monotonny i wyczerpujący, ale za to dostarcza przepięknych widoków. Płynąc kajakiem przez jezioro trzeba włożyć więcej siły, aniżeli spływając rzeką.

6. Swornegacie – Mylof
 • Długość odcinka: 19,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Rozpoczęcie spływu następuje w miejscowości Swornegacie, przy moście drogowym. Po przepłynięciu krótkiego odcinka rzeki przewijającego się wśród zabudowań wpływamy do jeziora Witoczno. W jeziorze tym znajduje swoje ujście również rzeka Zbrzyca. Trzymając się lewego brzegu wypływamy z jeziora. Rzeka w tym miejscu rozpościera się szeroko przez malownicze tereny leśne oraz łąki. Spływając dalej kajakiem przepływamy przez kolejnych 5 jezior. Najpierw wpływamy do jeziora Małołąckiego, a następnie przepływając szeroką cieśniną wpływamy do jeziora Łąckiego. Kolejnym jeziorem, które znajduje się na szlaku jest jezioro Dybrzyk, do którego wpływamy przez krótką cieśninę. Bezpośrednio z jeziora Dybrzyk wpływamy do jeziora Kosobudno. Wypływając z tego jeziora płyniemy szeroką rzek o spokojnym nurcie. Po raz kolejny wpływamy do akwenu wodnego, jakim jest jezioro Mylof. Jezioro to jest takiej samej szerokości, jak rzeka, którą wcześniej płynęliśmy, dlatego też możemy nie odczuć, iż wpłynęliśmy na wody tego jeziora. Zakończenie spływu następuje przed zaporą wodną w Mylofie. Zastawka, która tam została zbudowana kieruje część wód rzeki do Wielkiego Kanału Brdy, którego szlak tutaj znajduje swój początek.

6. Mylof – Woziwoda
 • Długość odcinka: 24,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Rozpoczęcie spływu następuje za zaporą wodną na rzece w Mylofie. W miejscu, w którym swój początek ma również szlak kajakowy na Wielkim Kanale Brdy. Na tym odcinku rzeka jest urozmaicona, przebiega kręto głównie wśród urokliwych terenów leśnych. Po drodze mijamy zabudowania w miejscowości Rytel. Poniżej tej miejscowości rzeka wpływa w granice Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Rzeka na tym fragmencie jest kręta, płynie zakolami, nurt staje się szybki, a w korycie pojawiają się przeszkody w postaci przewalonych drzew i zanurzonych konarów. Rzeka rozciąga się przez piękne, malownicze tereny leśne. Zakończenie spływu następuje przed mostem drogowym, na polu namiotowym w miejscowości Woziwoda.

7. Woziwoda – Rudzki Most
 • Długość odcinka: 22,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Wodowanie kajaków rozpoczyna się na polu biwakowym w miejscowości Woziwoda. Jest to jeden z najciekawszych fragmentów środkowej części szlaku. Swój początek znajduje tutaj Rezerwat Przyrody „Dolina Rzeki Brdy”, dlatego też biwakować tutaj można wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Spływając tym odcinkiem nie możemy narzekać na nudę. Na odcinku tym rzeka ma szybki nurt i pojawiają się na niej nieustannie przeszkody w postaci zwalonych drzew, które zagradzają trasę spływu. Ponadto rzeka jest mocno kręta, co uatrakcyjnia trasę spływu. Zakończenie spływu następuje przy moście drogowym w Rudzkim Moście.

8. Rudzki Most – Gostycyn Nogawica
 • Długość odcinka: 14,00 km,
 • Liczba stałych przenosek: 0.

Rozpoczęcie spływu następuje przy moście drogowym w Rudzkim Moście. Rzeka na tym odcinku powoli uspokaja się. Po przepłynięciu miejscowości Świt nurt rzeki przyśpiesza, w korycie rzek pojawiają się głazy oraz przewalone drzewa. Na tym odcinku napotykamy również kamieniste bystrza oraz znaczny spadek wody, który powoduje, iż miejscami rzeka nabiera górskiego charakteru. Za mostem w miejscowości Piła – Młyn następuje koniec przełomu – nurt rzeki uspokaja się, rzeka spowalnia, gdyż rozpoczynają się rozlewiska jeziora Koronowskiego. Zakończenie spływ następuje przy stanicy wodnej PTTK w miejscowości Gostycyn Nogawica.